Comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  41024/06.10.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.40942/06.10.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 06.10.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet, anunţul nr. 40942/06.10.2016.

 

PROCES-VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 40313/03.10.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate în Anunțul Colectiv nr. 40313/03.10.2016nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Bobic Daniel – Inspector, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 03.10.2016, concomitent la sediul Serviciului Public “Direcția Impozite și Taxe” şi pe pagina de Internet a Primariei municipiului Reșița ,anunţul nr. 40312 din data de 03.10.2016.

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.37824/13.09.2016

Intrucat actele administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv 37823/13.09.2016 nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea   actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 13.09.2016 , concomitent la sediul Serviciul Public ” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet,  anuntul nr.37823 din data de 13.09.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  36264/05.09.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.36263/05.09.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2)si alin(3) din Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  in calitate de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 05.09.2016, concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.36263/05.09.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  36261/01.09.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate în Anunțul colectiv nr.36260/01.09.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitățile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2)si alin(3) din Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completările ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  în calitate de inspector, am procedat în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 01.09.2016, concomitent la sediul Serviciului Public «Direcția Impozite și Taxe» și pe pagina de Internet, anunțul nr. 36260/01.09.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  35419/ 26.08.2016                

Întrucât actele administrative fiscale enumerate în Anunțul colectiv nr. 35418/26.08.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitățile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2) si alin. (3) din Legea 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală,  cu modificarile și completările ulterioare, subsemnata Stanciu Valerica,  în calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. 4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 29.08.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcția Impozite și Taxe» și pe pagina de Internet , anunțul nr.35418/26.08.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR. 33836/12.08.2016

Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 33835/12.08.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) si alin. (3)  din Legea 207/2015 – privind Codul de procedură fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA in calitate de functionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (4) din Legea 207/2015 peivind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de  12.08.2016  concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet www.primariaresita.roanunţul nr. 33835/12.08.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  32937/08.08.2016

Intrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.32936/08.08.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 08.08.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet, anunţul nr.32936/08.08.2016.

                    

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  32932/08.08.2016

Intrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.32931/08.08.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 08.08.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet, anunţul nr.32931/08.08.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  32057/01.08.2016

Intrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.32056/01.08.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 01.08.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet, anunţul nr.32056/01.08.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  32052/01.08.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.32051/01.08.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 01.08.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet, anunţul nr.32051/01.08.2016.                            

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  30878/25.07.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.30877/05.07.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 25.07.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.30877/25.07.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  30872/25.07.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.30871/25.07.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 25.07.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.30871/25.07.2016