Comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 3715/01.02.2016

Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 3714/01.02.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 47 din Legea 207/2015 – privind Codul de procedură fiscala, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA in calitate de functionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (5) din Legea 207/2015 la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat in data de 01.02.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/, anunţul nr. 3714/01.02.2016.

PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 2668/25.01.2016
 
Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 2667/25.01.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 47 din Legea 207/2015 – privind Codul de procedură fiscala, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA in calitate defunctionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (5) din Legea 207/2015 la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat in data de 25.01.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/,anunţul nr. 2667/25.01.2016.
 
PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 1857/19.01.2016
 
Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 1856/19.01.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 47 din Legea 207/2015 – privind Codul de procedură fiscala, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA in calitate defunctionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (5) din Legea 207/2015 la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat in data de 19.01.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/,anunţul nr. 1856/19.01.2016.
 
PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 819/13.01.2016
 
Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 818/13.01.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 47 din Legea 207/2015 – privind Codul de procedură fiscala, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA in calitate defunctionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (5) din Legea 207/2015 la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat in data de 13.01.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/,anunţul nr. 818/13.01.2016.
 
PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 47/05.01.2016
  Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 46/05.01.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin (2) lit. a, b, si c din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – privind Codul de procedură fiscala, republicata, cu modificări şi completări ulterioare, subsemnata KELLER RENATE,  in calitate de inspector, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 republicată, cu modificări si completari ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/anunţul nr. 46/05.01.2016.
 
PROCES VERBAL
Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR.  48722/ 28.12.2015
 
Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr. 48721/28.12.2015 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin (2) lit. a, b, si c din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 – privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Stanciu Valerica,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat in data de 30.10.2015 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/,anuntul nr.48722/28.12.2015.