Impozite şi taxe locale

Plata online

       Consultarea online
Listă socități restante


Comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 43178/17.11.2015
 
Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 43177/17.11.2015 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin (2) lit. a, b, si c din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – privind Codul de procedură fiscala, republicata, cu modificări şi completări ulterioare, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA,  in calitate de functionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 republicată, cu modificări si completari ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
            În acest sens s-a afişat in data de 17.11.2015 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro/, anunţul nr. 43177/17.11.2015.    

PROCES VERBAL
Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR.  40509/ 29.10.2015
Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr. 40508/29.10.2015 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin (2) lit. a, b, si c din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 – privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Stanciu Valerica,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat in data de 30.10.2015 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://http://www.primariaresita.ro, anuntul nr.40508/29.10.2015.
 
PROCES VERBAL
Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
 NR . 38212/13.10.2015
Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr. 38211/13.10.2015 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin (2) lit. a, b, si c din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 – privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, subsemnata STANCIU VALERICA,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 republicata, cu modificari si completari ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat in data de 13.10.2015 concomitent la sediul Serviciului Public «  Directia Impozite si Taxe » si pe pagina de Internet http://http://www.primariaresita.ro/, anuntul nr. 38211 din data de 13.10.2015.
           
PROCES VERBAL
Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
NR. 37416/07.10.2015
Întrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 37415/07.10.2015 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevazute la art. 44 alin (2) lit. a, b, si c din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – privind Codul de procedură fiscala, republicata, cu modificări şi completări ulterioare, subsemnata LĂPĂDUŞA ANA,  in calitate de functionar, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. 3 din OG 92/2003 republicată, cu modificări si completari ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat in data de 07.10.2015 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet http://http://www.primariaresita.ro, anunţul nr. 37415/07.10.2015.