Comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  30878/25.07.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.30877/05.07.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 25.07.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.30877/25.07.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  30872/25.07.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.30871/25.07.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 25.07.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.30871/25.07.2016.          

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  29429/13.07.2016

Întrucat actele administrative fiscale enumerate în Anunțul colectiv nr.29428/13.07.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitățile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  în calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 13.07.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Direcția Impozite și Taxe» și pe pagina de Internet , anunțul nr.29428/13.07.2016.          

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  29423/13.07.2016

Întrucat actele administrative fiscale enumerate în Anunțul colectiv nr.29422/13.07.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitățile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  în calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 13.07.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Direcția Impozite și Taxe» și pe pagina de Internet, anunțul nr.29422/13.07.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  27976/30.06.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.27975\30.06.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 30.06.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet , anuntul nr.27975\30.06.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  27970/30.06.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.27969\30.06.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 30.06.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet www.primariaresita.ro, anuntul nr.27969\30.06.2016.

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.27781/29.06.2016

Intrucat actele administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv 27780/29.06.2016 nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2)  si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea   actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 29.06.2016 , concomitent la sediul Serviciul Public ” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet ,  anuntul nr.27780 din data de 29.06.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  22142/23.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.22141/23.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 23.05.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.22141/23.05.2016

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  22136/23.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.22135/23.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 23.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.22135/23.05.2016                        

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  21408/18.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.21407/18.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 18.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.21407/18.05.2016.                            

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  21402/18.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.21401/18.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 18.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.21401/18.05.2016.                            

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20920/16.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.20919/16.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 16.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.20919/16.05.2016.                            

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20914/16.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.20913/16.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 16.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.20913/16.05.2016.

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 Nr.20578/12.05.2016

 

Intrucat actul administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.

(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate

cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea  actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat la sediul Serviciul Public” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet anuntul nr.20577din data de 12.05.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  19718/06.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19717/06.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  in calitate de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 06.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19717/06.05.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  19712/06.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19711/06.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  in calitate de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 06.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19711/06.05.2016.                            

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20012/09.05.2016

 

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19993/09.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 09.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19993/09.05.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20000/09.05.2016

 

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19992/09.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 09.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19992/09.05.2016.