Comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  22142\23.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.22141\23.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 23.05.2016 concomitent la la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.22141\23.05.2016

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  22136\23.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.22135\23.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 23.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr 22135\23.05.2016            

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  21408/18.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.21407/18.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 18.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.21407/18.05.2016.                            

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  21402/18.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.21401/18.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 18.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.21401/18.05.2016.   

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20920/16.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.20919/16.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 16.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.20919/16.05.2016.                            

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20914/16.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.20913/16.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 16.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.20913/16.05.2016.

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 Nr.20578/12.05.2016

 

Intrucat actul administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.

(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate

cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea  actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat la sediul Serviciul Public” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet anuntul nr.20577din data de 12.05.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  19718/06.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19717/06.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  in calitate de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 06.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19717/06.05.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  19712/06.05.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19711/06.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  in calitate de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 06.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19711/06.05.2016.                            

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20012/09.05.2016

 

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19993/09.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 09.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19993/09.05.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  20000/09.05.2016

 

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.19992/09.05.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin(2) si alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 09.05.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.19992/09.05.2016.