Comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  50554/15.12.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate în Anunţul colectiv nr.50553/15.12.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata LOREDANA TELESCU,  în calitate de inspector, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 15.12.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet http://www.primariaresita.roanunţul nr.50553/15.12.2016.            

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.50498/15.12.2016

Intrucat actele administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv 27780/29.06.2016 nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea   actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 15.12.2016 , concomitent la sediul Serviciul Public ” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet http://www.primariaresita.ro,  anuntul nr.50497 din data de 15.12.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR. 46453/15.11.2016

Intrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr. 46452/15.11.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 15.11.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet www.primariaresita.roanunţul nr. 46452/15.11.2016.

 

PROCES VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.46062/11.11.2016

Intrucat actul administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de  procedura  fiscala, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea   actului administrativ  fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afisat in data de 11.11.2016 , concomitent la sediul Serviciul Public ”Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet primariaresita.ro,  anuntul nr.46061 din data de 11.11.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR. 45876/10.11.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.45875/10.11.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 10.11.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet primariaresita.roanunţul nr. 45875/10.11.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR. 44946/03.11.2016

Intrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.44945/03.11.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 03.11.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet , anunţul nr. 44945/03.11.2016.

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.42175/14.10.2016

Intrucat actul administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala ,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea   sctului administrativ  fiscalprin publicitate. In acest sens s-a afisat in data de 14.10.2016 , concomitent la sediul Serviciul Public ” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet, anuntul nr.42174 din data de 14.10.2016

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  41874/ 12.10.2016                

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr. 41873/12.10.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2) si alin. (3) din Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala,  cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Stanciu Valerica,  in calitate de referent, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. 4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 14.10.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.41873/12.10.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  41024/06.10.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate in Anunţul colectiv nr.40942/06.10.2016 nu au putut fi comunicate prin modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin(2) şi alin(3) din Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata ANCA CHITICARIU,  in calitate de referent, am procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat in data de 06.10.2016 concomitent la sediul Serviciului Public «Direcţia Impozite şi Taxe» şi pe pagina de Internet, anunţul nr. 40942/06.10.2016.

 

PROCES-VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 40313/03.10.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate în Anunțul Colectiv nr. 40313/03.10.2016nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Bobic Daniel – Inspector, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 03.10.2016, concomitent la sediul Serviciului Public “Direcția Impozite și Taxe” şi pe pagina de Internet a Primariei municipiului Reșița , anunţul nr. 40312 din data de 03.10.2016.

 

PROCES- VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr.37824/13.09.2016

Intrucat actele administrativ fiscale  enumerate in Anuntul colectiv 37823/13.09.2016 nu au putut fi comunicate  prin  una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art.47 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Lapadusa Ana in calitate de functionar am procedat , in conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul  de  procedura  fiscala , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  comunicarea   actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 13.09.2016 , concomitent la sediul Serviciul Public ” Directia Impozite si Taxe” si pe pagina de Internet,  anuntul nr.37823 din data de 13.09.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  36264/05.09.2016

Intrucat actele administrative fiscale enumerate in Anuntul colectiv nr.36263/05.09.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2)si alin(3) din Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  in calitate de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

In acest sens s-a afisat in data de 05.09.2016, concomitent la sediul Serviciului Public «Directia Impozite si Taxe» si pe pagina de Internet, anuntul nr.36263/05.09.2016.

 

PROCES VERBAL

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

NR.  36261/01.09.2016

Întrucât actele administrative fiscale enumerate în Anunțul colectiv nr.36260/01.09.2016 nu au putut fi comunicate prin modalitățile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2)si alin(3) din Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile și completările ulterioare, subsemnata CORINA APOSTOL,  în calitate de inspector, am procedat în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 01.09.2016, concomitent la sediul Serviciului Public «Direcția Impozite și Taxe» și pe pagina de Internet, anunțul nr. 36260/01.09.2016.